2018. febr. 21. szerda

Közgyógy

Rendezés : Név | Dátum | Találatok [ Csökkenő ]
 • kérelem Tooltip


  Érkezett:
  2009.12.07
  Találatok:
  1165

  Ki veheti igénybe?

   

  I. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult

  - az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú

  - a rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy

  - a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott

  - a központi szociális segélyben részesülő

  - a rokkantsági járadékos

  - az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban

  - az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

   

  II. Normatív  közgyógyellátásra jogosult

  az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásnak az egészségbiztosítási szerv által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át meghaladja - 2010. évben 2.850 Ft - , feltéve, hogy a  családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét – 2010. évben 28.500 Ft - , egyedül élő esetén 150 %-át – 2010. évben 42.750 Ft-.

   

  III. Méltányossági közgyógyellátásra jogosult

  az a szociálisan rászorult személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 175 %-át – 2010. évben 49.875 Ft -, egyedül élő esetén annak 225 %-át – 64.125 Ft -  nem haladja meg, továbbá a havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át – 7.125 Ft - eléri.

   

  Eljárás tárgya:

  A szociális rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadások csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.

  Szükséges okiratok:

  Az ügyintézéshez kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya, TAJ- kártya és a háziorvos igazolása a rendszeresen szedett gyógyszerekről zárt borítékban bemutatása szükséges!

  Az I. típusú közgyógyellátás igényléséhez  csatolni lehet:
  az alábbi ellátásokról szóló  határozatot:

  -          magasabb összegű családi pótlékra való jogosultságot igazoló határozat

  -          hadigondozotti ellátásra való jogosultságot igazoló határozat

  -          az I. vagy II. csoportba tartozó rokkantsági ellátásról szóló határozat

  -          az átmeneti és tartós nevelésbe vételről szóló határozat

  A II. és a III. típusú  közgyógyellátás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell:

  a  havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást, ,  gyermektartásdíj, iskolalátogatási, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

  A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:
  a nyugdíj, GYES, GYED, GYET, családi pótlék, árvaellátás, álláskeresési  ellátás utolsó  havi szelvényét, vállalkozók esetén az APEH által kiadott jövedelemigazolást

  Irányadó jogszabályok:

  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény. 
  A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásáról szóló 19/2008. (XI.17.) rendelet. 
  Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól szóló 62/2006.(III.27.) Korm. rendelet,
  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.27.) Korm. rendelet.

  Ügyintézés határideje

  22 munkanap

  Ügyintézés helye:

  Konyár Község Önkormányzata

  4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

  (54) 539-500