2018. febr. 21. szerda

Részletek: Temetési segély

 • Temetési segély

  Érkezett:
  2010.04.20
  Cím:
  Temetési segély
  Fájlnév:
  Temetesi segely kerelem.doc
  Fájlméret:
  1.95 MB
  Fájltípus:
  doc (MIME típus: application/msword)
  Létrehozva:
  2010-04-20 14:51
  Frissítve:
  2010-04-20 14:58
  Találatok:
  1102

  Temetési segély

  Ki veheti igénybe?

  Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, ill. családja létfenntartását veszélyezteti.

  Eljárásra a kérelmező (eltemettető) lakóhelye szerint illetékes települési önkormányzat jogosult.

  Temetési segély annak állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át – 2010. évben 42.750 Ft-ot -, egyedülálló esetén a 200 %-át – 57.000 Ft-ot -.

  Nem állapítható meg temetési segély annak, aki a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. tv. alapján temetési hozzájárulásban részesült, valamint aki tartási, életjáradéki, öröklési, gondozási szerződés alapján köteles az eltemettetésről gondoskodni.

  A biztosított vagy a nyugdíjas elhalálozása esetén temetkezési segélyben egyetlen személy részesül, aki tanúsítja, hogy fedezte az elhalálozással kapcsolatos költségeket, és ez a személy az esetnek megfelelően lehet a túlélő házastárs, a gyermek, a szülő, a gyám, a gondnok, a közjogi feltételek szerinti örökös vagy ezek hiányában bármely más személy aki tanúsítja hogy fedezte a költségeket.

  Eljárás tárgya:

  A temetési segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 20 %-a, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmezőnek vagy családjának a létfenntartását veszélyezteti.

  A helyben szokásos legolcsóbb temetés 150.000 Ft.

   

  Szükséges dokumentumok:

  • · a temetési számla eredeti példánya
  • · az eltemettető és a vele közös háztartásban élők jövedelemigazolásai
  • · a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásra
  • · a kérelmező személyi adatait igazoló okmány a kérelem felvételéhez
  • · halotti bizonyítvány-eredeti és másolat
  • · a temetkezési költségek fedezését igazoló számla, nyugta vagy egyéb igazolvány
  • · a kérelmező személyazonossági igazolványa –eredeti és másolat
  • · a rokoni kapcsolatot igazoló akták- eredeti és másolat
  • · kitöltött típuskérés, amit a Megyei Nyugdíjpénztár biztosít
  • · az elhalálozott nyugdíjszelvénye

   

  Irányadó jogszabályok: 1993. évi III. tv. a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, Konyár Község Önkormányzatának szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. végrehajtásáról szóló 19/2008./(XI.17.)

  Ügyintézési határidő:22 munkanap

  Ügyintézés helye:

  Konyár Község Önkormányzata

  4133 Konyár, Rákóczi u. 24.

  (54) 539-500